Publicerad: 4 april 2019

Nyhet

Utlysning: Innovationer för en klimatneutral framtid

Vinnova finansierar utvecklings- och innovationsprojekt som på ett banbrytande och gränsöverskridande sätt ska bidra till ett klimatneutralt samhälle. Projekten ska utveckla kunskap och kompetens som kan bidra till stor samhällsnytta. Ansök senast den 11 juni 2019.

Innovationer för en klimatneutral framtid, Vinnova

Om utlysningen

Omställningen till ett klimatneutralt samhälle kommer kräva utveckling inom en mängd områden med såväl indirekt som direkt påverkan på klimatet. I denna utlysning finns möjlighet att söka medel i frågor som berör miljö, transport och hållbara städer.

Vad går det att söka för?

Några exempel på utmaningar som Vinnova lyfter är:

  • Policy- och beteendefrågor som främjar omställningen till en klimatneutral och cirkulär ekonomi, i dessa frågor inkluderas även regelverk, styrmedel, affärsmodeller, incitamentsstrukturer och konsumtionsbeteenden.
  • Hur kan bostäder och stadsmiljöer göras hållbara utifrån ett ekonomiskt och socialt perspektiv samtidigt som dess klimatavtryck minskas radikalt?

Vem kan söka medel?

Utlysningen riktar sig till offentliga organisationer såsom kommuner och regioner, företag, ideella organisationer och forskningsorganisationer. Aktörskonstellationerna ska bestå av minst två parter varav minst en ska vara en forskningsorganisation. Det går att söka max 6,5 miljoner kronor. Stödnivån är max 100 procent. Ansökan ska lämnas in senast den 11 juni 2019.

Informationsansvarig

  • Klas Danerlöv
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!