Publicerad: 16 november 2018

Nyhet

Utlysning för utveckling av digitala hjälpmedel

Vinnova vill med denna utlysning bidra till utvecklingen av innovativa digitala hjälpmedel som kan öka människors funktionsförmåga och undanröja hinder för delaktighet. Detta ska leda till att fler får en meningsfull och aktiv fritid samt möjlighet att studera och arbeta, och därmed bidra till bättre hälsa.

Teman för erbjudandet är idrott och fritid samt arbetsliv och skola.

Vad går det att söka för?

Exempel på lösningar som skulle kunna tas fram inom ramen för utlysningen är:

  • Uppkopplade mobila hjälpmedel
  • Minneshjälpmedel, kognitiva stöd
  • Digital anpassning eller modifiering av hjälpmedel

Ansök senast april, 2020

Utlysningen har en budget på 40 miljoner kronor. Den är öppen så länge det finns bidrag att söka, men senast till april 2020. Bedömning av ansökningar utförs vid flera olika tillfällen under 2019 och 2020. Sista dag för det första ansökningstillfället är 12 februari 2019.

Utlysningen Digitalisering för bättre hälsa, vård och omsorg: Digitala hjälpmedel, Vinnova

Informationsansvarig

  • Klas Danerlöv
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!