Publicerad: 31 oktober 2019

Nyhet

Utlysning: Digitala tjänster för stärkt förtroende mellan medborgare och offentlig sektor

Vinnova öppnar en utlysning som ska bidra till att ny digital teknik lägger grunden för nästa generation av medborgarnära tjänster. Projekten ska sammanföra engagerade förnyare av offentlig sektor med digital kompetens i framkant för att utveckla nya digitala tjänster som kan bidra till stärkt förtroende mellan medborgare och offentlig sektor.

Ansök senast den 17 februari 2020

Digitala tjänster för stärkt förtroende mellan medborgare och offentlig sektor

Utlysningen är öppen till den 17 februari 2020. Därefter öppnas ett nytt ansökningstillfälle.

Om utlysningen

Syftet med utlysningen är att fler ska få möjligheten att använda sitt engagemang och sin digital kompetens för att stärka förtroendet mellan medborgare och offentlig sektor.

Utlysningen vänder sig till projekt som vill utveckla mogna prototyper under en period på 15 månader. I urvalet av ansökningar läggs stor vikt på hur projekten fördjupar medborgarnas engagemang för det offentliga och öppnar upp den offentliga förvaltningen.

Vad går det att söka för?

Några exempel på utmaningar som Vinnova lyfter är:

  • Utveckla och testa ett tjänsteerbjudande. Testa en medborgarnära tjänst eller delar av tjänsten i syfte att skala upp den och sätta den i användning.
  • Genom innovationstävling skapa medborgarnära tjänster som lösningar på utmaningar från den offentliga sektorn.
  • Genomförande av innovationsupphandling eller involvering av medborgarna i upphandlingsprocessen.

Vem kan söka medel?

Alla juridiska personer kan söka, till exempel nystartade eller etablerade företag, ideella organisationer, kommuner och myndigheter. Projekten ska bestå av minst två aktörer som representerar olika sektorer. Som mest kan ett projekt söka 2 miljoner kronor i bidrag för hela projekttiden.

Informationsansvarig

  • Klas Danerlöv
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!