Publicerad: 2 maj 2016

Nyhet

Uppstart för användardriven innovation

Nu ska kommuner och regioner i Sverige få hjälp med att förnya sina verksamheter genom användardriven innovation. Tillsammans med ett 10-tal verksamheter i kommuner och regioner ska initiativet stärka innovationsförmågan i verksamheten med utgångspunkt i användarens behov.

Syftet med projektet är att testa och utveckla SKL:s innovationsguide, med målet att ta fram ett metodstöd för lokalt innovationsarbete som ska kunna användas av alla SKL:s medlemmar. SKL genomför projektet i nära samarbetet med Stiftelsen Svensk Industridesign (SVID).

Fokus i projektet är att stödja verksamheter att få en djupare förståelse om vad som skapar värde för invånaren och utifrån detta forma lösningar för nya och bättre offentliga tjänster. Genom att utgå från invånarnas behov och samskapa lösningar kan den offentliga servicen effektiviseras och bli mer träffsäker i insatser och åtgärder.

SKL har under 2014-2015 drivit projektet Förändra radikalt och tagit fram SKL:s innovationsguide. Användardriven innovation ska bidra till ett öppet digital stöd för verksamhetsutveckling med utgångspunkt i användares behov, erfarenheter och kunskaper.

Projektet delfinansieras av VINNOVA och uppdraget ska vara slutfört den 31 januari 2017.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!