Publicerad: 6 december 2019

Nyhet

Testbäddar för samhällets utmaningar

Nu finns det möjlighet att söka pengar i Vinnovas nya testbäddsutlysning. Den riktar sig till offentliga aktörer som vill skapa miljöer eller öppna upp sin verksamhet för utveckling och test av nya lösningar. 

Vad menas med testbädd?

Med testbädd menas en fysisk eller virtuell miljö hos offentliga aktörer. Miljön ska vara inriktad mot en verksamhet eller ett sammanhang där samhällstjänster utgör ett betydande inslag.

Vad kan man söka för?

Utlysningen har två spår som är möjliga att söka:

Genomförandeprojekt syftar till att etablera en testmiljö, Vinnova

Förberedelseprojekt syftar till att undersöka och planera etablering av testmiljö, Vinnova

När kan man söka?

Båda utlysningarna öppnar den 5 december och stänger den 19 februari 2020.

SKR samarbetar med Vinnova för att stärka innovationsförmågan i offentligt finansierad verksamhet. Utlysningen utgör ett led i denna ambition.

Informationsansvarig

  • Klas Danerlöv
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!