Publicerad: 20 september 2019

Nyhet

Ta del av fler än 100 spännande aktiviteter under Innovationsveckan

Innovationsveckan, 30 september–4 oktober, är en ny arena för innovationer och utvecklingsarbete inom offentlig sektor. Under veckan arrangeras seminarier, föreläsningar, workshops och andra aktiviteter runt om i landet och på webben.

Innovationsveckan 2019

Under Innovationsveckan anordnas fler än 100 aktiviteter, varav många går att följa via Innovationsveckans webbplats, innovationsveckan.nu. Syftet är att inspireras och lära av varandra så att fler innovationer och smarta arbetssätt sprids och återanvänds i offentlig sektor. Innovationsveckan samordnas av SKL och Vinnova – Sveriges innovationsmyndighet.

– För att klara de stora samhällsutmaningar vi står inför är det helt avgörande att offentlig sektor inte bara hänger med, utan också stimulerar och driver på utvecklingen. Nya idéer, tjänster och produkter behöver utvecklas och spridas i offentlig verksamhet för att kunna möta behoven i välfärden, säger Vesna Jovic, vd, SKL.

Aktiviteter runt om i landet

Under veckan ordnar olika aktörer runt om i landet en lång rad aktiviteter. Exempel på aktuella ämnen är medborgarinvolvering, innovationsupphandling, välfärdsteknik och systeminnovation.

– Vi står inför stora samhällsutmaningar, till exempel klimatkrisen, utmaningar på hälsoområdet, en åldrande befolkning och den digitala transformationen. Innovation i offentlig sektor är nödvändigt för att vi ska kunna hantera dessa utmaningar. Nya lösningar och arbetssätt behöver inte minst spridas och komma till användning i en helt annan skala än i dag, säger Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova.

Lätt att sprida-priset

Den 4 oktober delas Lätt att sprida-priset ut, en utmärkelse som lyfter fram lösningar som skapat stor användarnytta i offentlig sektor och som är lätta för andra verksamheter att återanvända.

Kontakt

SKL
Anette Olovborn
annette.olovborn@skl.se
0733-462869

Vinnova
Daniel Holmberg
daniel.holmberg@vinnova.se
08-473 30 53

Informationsansvarig

  • Emelie Risberg Hellström
    Projektkoordinator

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!