Publicerad: 17 februari 2016

Nyhet

Stöd för användardriven innovation - vill du bli vår medspelare? 

SKL lanserar en prototyp för ett skalbart stöd till innovation i kommuner, landsting och regioner. Nu söker vi intresserade medlemmar som själva vill testa modellen i ett förnyelsearbete.

Kommuner, landsting och regioner står inför stora utmaningar. Gamla lösningar räcker inte längre. Vi behöver hitta nya och mer effektiva sätt att leverera välfärd. Samtidigt måste vi fasa ut processer som inte skapar värde för invånarna. För att klara en sådan manöver behöver vi involvera våra invånare och medarbetare - både för att definiera problemen och medskapa nya lösningar. Detta kräver i sin tur ett nytt förhållningssätt, nya processer och metoder för förnyelse.

Under år 2015 har SKL tagit fram en innovationsmodell som stöd för utveckling av nya och bättre lösningar på identifierade utmaningar. Förbundet har också tillsammans med nio kommuner genomfört utvecklingsinitiativet Förändra radikalt. Kommunerna gavs i satsningen stöd på plats i konkreta användardrivna utvecklingsprojekt.

Förändra radikalt

Medlemmar får testa modellen

Med utgångspunkt i Förändra radikalt lanserar vi nu en första prototyp för ett skalbart stöd till innovation i kommuner, landsting och regioner.

Vi söker intresserade medlemmar som själva vill testa modellen i ett förnyelsearbete. Gärna i samarbete över huvudmannagränserna. Deltagandet leder till ett konkret resultat på ett av era utvecklingsområden. Stödet är också tänkt att leda till ökad kompetens i organisationen om hur användardriven innovation genomförs i praktiken. Ni kommer att få möjlighet att testa olika metoder för att involvera invånare och medarbetare. Ni blir också en viktig medspelare för att forma den framtida stödmodellen.

Arbetet genomförs av ett innovationsteam som utses av er under ledning av en rutinerad projektledare. Till innovationsteamet kopplas ett ledningsteam som har till uppdrag att ge stöd till innovationsteamet, bana väg för förändringar och fatta för arbetet nödvändiga beslut.

Låter det här spännande? Vill du få ett handfast stöd i ditt förnyelsearbete? Anmäl dig till Klas Danerlöv eller Jonas Gumbel.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!