Publicerad: 21 november 2019

Nyhet

SKL:s synpunkter på regeringens forskningspolitik

SKL har lämnat synpunkter på regeringens forskningspolitik. Bland annat lyfts frågor om finansiering och inriktningen på den forskning och innovation som är av relevans för kommuner och regioner.

SKL:s synpunkter på regeringens forskningspolitik

SKL styrelse antog den 25 oktober 2019 ett underlag för 2020 års forsknings- och innovationspolitiska proposition. Synpunkterna finns sammanställda i en ny rapport.

SKL lämnar bland annat synpunkter på inriktningen på den nationella forskningspolitiken och behov av förändring av organiseringen av statlig finansiering av forskning och innovation.

Dessutom pekar förbundet ut ett antal konkreta områden där det finns behov av att utveckla mer kunskap samt ändra på befintlig reglering kring forskning och innovation. SKL framför att den högre utbildningen i universitet och högskolor behöver förändras för att tillgodose kompetensförsörjning av akademiskt utbildade professionella som är yrkesverksamma i kommuner och regioner.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Eva Marie Rigné
    Expert

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!