Publicerad: 17 mars 2020

Nyhet

Samverkan i urbana innovationssystem

Vinnova - Sveriges innovationsmyndighet har publicerat en ny rapport som tagits fram med syfte att skapa en ökad förståelse för samspelet mellan olika aktörer i ett urbant innovationssystem.

Rapporten Samverkan i urbana innovationssystem. En studie av Göteborg med fokus på transport och mobilitet för en hållbar stad

Städer har i allt större utsträckning blivit motorer och mötesplatser för innovation. Det är dessutom städer som rent konkret har att hantera många av de hållbarhetsutmaningar som världen står inför, och kan därigenom fungera som testbäddar och marknader för framtidens lösningar.

På uppdrag av Vinnova har en forskargrupp genomfört en studie av Göteborg med fokus på transport och mobilitet för en hållbar stad. Rapporten beskriver vad som är viktigt för samverkan, konkurrenskraft och hållbarhet i ett urbant innovationssystem. Den belyser även betydelsen av att svenska storstäder utvecklar sin förmåga att arbeta samlat och strategiskt kring innovationsfrågor. Författarna betonar även att storstädernas roll i det nationella, regionala och lokala innovationssystemet behöver stärkas om Sverige ska kunna vara en ledande aktör när det gäller innovativa produkter, tjänster och processer som löser urbana utmaningar.

Rapporten, som utgår från erfarenheter i Göteborg, understryker vikten av att utveckla lednings- och styrningsfunktioner för innovationsarbete i kommuner. Detta perspektiv har även lyfts fram av fler kommuner som medverkar i Vinnova-finansierade projekt. Därför samarbetar SKR med Vinnova för att kunna erbjuda kommuner och regioner insatser och stöd för att integrera innovationsfrågor i verksamhetens styr- och ledningssystem.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Klas Danerlöv
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!