Publicerad: 3 december 2019

Nyhet

Rapport om offentlig verksamhets innovationskraft

I en ny rapport beskriver Vinnova utvecklingen och lärdomar kring arbetet med innovation i offentlig verksamhet. Rapporten utgör en del av myndighetens analys och bidrag till regeringens forskningspolitik.

Offentlig verksamhets innovationskraft, Vinnova

Offentlig verksamhet bidrar till innovation på fler sätt

I rapporten beskrivs den viktiga roll som kommuner, regioner och myndigheter har för att utveckla välfärden och bidra till en god livsmiljö i enlighet med Agenda 2030.

Vidare beskrivs tre olika roller som offentliga aktörer kan spela i utvecklingsarbetet. Vinnova har utvecklat en modell som beskriver olika roller som offentlig verksamhet kan ha när det gäller innovation:

  • inom den egna verksamheten,
  • med sin efterfrågan som drivkraft för innovation,
  • och som medskapare av systemlösningar.

Till rollerna finns tre viktiga stödjande strukturer: policy, regelgivning och regeltillämpning; spridning och implementering; samt innovationsledning.

Vinnova har sedan 2012 arbetat strategiskt med stöd till ökad innovationskraft i offentlig verksamhet. Genom insatser och kontakter med olika offentliga aktörer har Vinnovas kunskap inom området succesivt byggts upp. I denna rapport sammanfattas lärdomarna.

Informationsansvarig

  • Klas Danerlöv
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!