Publicerad: 24 april 2020

Nyhet

Innovationsveckan – en arena för inspiration och gränslöst lärande

Den 5-9 oktober 2020 är det åter dags för Innovationsveckan – en vecka för att väcka intresse för och sprida kännedom om det innovationsarbete som pågår inom kommuner, regioner, myndigheter, akademi, privat och ideell sektor.

Om Innovationsveckan

Innovationsveckan är unik eftersom den är lokal och nationell samtidigt, programmet skapar vi tillsammans. Alla aktörer som bidrar till att offentlig sektor kan möta framtidens utmaningar är välkomna att arrangera aktiviteter under veckan, lokalt och digitalt. Gemensamt är att vi alla arbetar för ett mer innovativt offentligt Sverige. I år fokuserar vi extra mycket på det digitala utbytet.

Bakom veckan står SKR tillsammans med Vinnova – Sveriges innovationsmyndighet, Upphandlingsmyndigheten och DIGG – myndigheten för digital förvaltning.

Frågan om omställning har aldrig varit så aktuell som nu - det är i denna tid som frågor om akuta och långsiktiga behov hanteras under press. Vi ser hur olika resurser i samhället samspelar för att skapa nytta och värde för dem vi är till för. Innovationsveckan innebär en möjlighet att dela erfarenheter och bidra till ett gemensamt lärande om hur vi tillsammans fortsätter utveckla offentlig verksamhet i Sverige, säger Klas Danerlöv, innovationssamordnare på SKR.

Anmäl en aktivitet

Innovationsveckan.nu

Genom att lägga in aktiviteter på Innovationsveckan.nu blir ni del av ett gemensamt program, ett nationellt paraply som ger er tillfälle att nå och involvera fler i ert arbete – medarbetare, politiker, samverkanspartners och inte minst de vi finns till för – invånarna.

I år ligger fokus lite extra på digitala möten, inte minst med anledning av nuvarande och eventuellt fortsatta begränsningar av fysiska sammankomster. Så fundera gärna över om just din aktivitet även kan göras digitalt så att fler kan ta del av det ni vill göra, visa upp eller berätta om.

Vill ni bidra med era kunskaper och erfarenheter under Innovationsveckan? Läs mer och anmäl era aktiviteter på Innovationsveckan.nu.

Informationsansvarig

  • Klas Danerlöv
    Handläggare
  • Emelie Risberg Hellström
    Projektkoordinator

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!