Publicerad: 31 maj 2017

Nyhet

Innovationslabb för samhällsutveckling

SKL presenterar en ny skrift med syfte att ge en bild av utvecklingen av innovationslabb i olika delar av världen och inspirera till motsvarande utveckling i Sverige. 

Skriften Innovationslabb för samhällsutveckling

I kommunhus, regeringskanslier och parlament världen över finns en ökande insikt om att det behövs annorlunda och bättre sätt att arbeta med uppdragen från väljare och medborgare när samhällsutmaningarna blir mer komplexa, kraven och förväntningarna ökar och budgetar pressas.

Ett uttryck för denna utveckling är bildandet av innovationslabb med uppdrag att pröva nya metoder och arbetsformer inom regeringskanslier, städer och regioner. I skriften beskrivs åtta innovationslabb från Danmark, USA, Kanada, Frankrike, Storbritannien, Förenta nationerna och EU-kommissionen.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!