Publicerad: 11 september 2018

Nyhet

Innovationsbarometern tar pulsen på arbetet i offentlig sektor

För att möta framtidens behov måste välfärden arbeta på nya sätt. Men hur tar vi vara på all den innovationskraft som finns? För första gången ska innovationsarbetet i hela offentlig sektor kartläggas i enkäten Innovationsbarometern, som genomförs av SKL i samarbete med bland annat Vinnova.

Genom att ta reda på hur innovationsarbetet i våra verksamheter ser ut i dag kan vi dela erfarenheter, lyfta goda exempel och rikta insatser för att öka innovationsförmågan där de gör mest nytta.

Undersökningen som består av en enkät, har i dagarna gått ut till kommuner, regioner, landsting och myndigheter och även till ett urval av arbetsställen inom organisationerna. Totalt har 5 000 enkäter skickats ut. För att resultatet ska spegla verkligheten och hjälpa oss att bli ännu mer innovativa är det viktigt att så många som möjligt deltar i undersökningen.

Viktigt med hög svarsfrekvens

Är du en av de som har tagit emot en enkät, ta dig då tid att besvara den. Dina svar är viktigt för vårt fortsatta arbete och vi hoppas också kunna ge tillbaka information och insatser som är användbara för dig och din organisation.

Läs mer

Informationsansvarig

  • Susanna Shaibu
    Projektledare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!