Publicerad: 13 juli 2016

Idéslussar i kommuner

Är ni en kommun eller flera kommuner i samverkan som vill utveckla er innovationsförmåga? Då kan ni söka medel i Vinnovas utlysning Idéslussar i kommuner – utvecklingsprojekt 2016.

Information och ansökan, Vinnova

Syftet med utlysningen är att öka innovationskapaciteten i kommunal verksamhet genom att fånga upp och utveckla idéer, testa lösningar och nyttiggöra dessa.

Den totala budgeten för utlysningen är 40 miljoner kronor. Varje enskilt projekt beviljas med maximalt 4 000 000 kr för hela projektet över tre år.

Senast den 7 september ska ansökan vara inlämnad.

Utlysningen är en del i Vinnovas överenskommelse med SKL om stärkt innovationsförmåga i offentlig verksamhet år 2015-2017.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!