Publicerad: 25 maj 2016

Nyhet

Idéslussar i kommuner

Är ni en kommun eller flera kommuner i samverkan som vill utveckla er innovationsförmåga? Då kan ni söka medel i Vinnovas utlysning Idéslussar i kommuner – utvecklingsprojekt 2016.

Information och ansökan, Vinnova

Syftet med utlysningen är att öka innovationskapaciteten i kommunal verksamhet genom att fånga upp och utveckla idéer, testa lösningar och nyttiggöra dessa.

Den totala budgeten för utlysningen är 40 miljoner kronor. Varje enskilt projekt beviljas med maximalt 4 000 000 kr för hela projektet över tre år.

Senast den 7 september ska ansökan vara inlämnad.

Utlysningen är en del i Vinnovas överenskommelse med SKL om stärkt innovationsförmåga i offentlig verksamhet år 2015-2017.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!