Publicerad: 14 juli 2016

Nyhet

Förutsättningar för innovation 2015

Ny rapport om innovationsfrågor i kommuner, landsting och regioner.

Rapport: Förutsättningar för innovation 2015

Svaren för 2015 års undersökning visar att det finns ett stort intresse och insikt om att få till en mer innovationsvänlig offentlig verksamhet. Samtidigt visar svaren att kommuner, landsting och regioner inte menar sig ha uppnått den förmåga till innovation och nytänkande som man skulle vilja eller som behövs med tanke på kommande utmaningar.

Kommuner, landsting och regioner står inför stora utmaningar som kräver nya arbetssätt och smarta lösningar. SKL arbetar långsiktigt för att stärka innovationsförmågan hos våra medlemmar. Som ett led i arbetet genomförs vart annat år en bred enkätundersökning till samtliga kommuner och landsting.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!