Publicerad: 25 maj 2016

Nyhet

Fler patientinnovationer

16 augusti är sista ansökningsdag för Vinnovas utlysning Patientinnovationsslussar 2016.

Information och ansökan, Vinnova 

Vinnova har nyligen öppnat en utlysning med syfte att stimulera fler patientinnovationer. Utlysningen vänder sig innovationsslussar eller testbäddar som har eller har haft Vinnova-finansiering. Utlysningen är på totalt 3 miljoner kronor och avser stödja 2-4 projekt. Fokus ligger på att  utveckla arbetssätt som underlättar för patienter att initiera, utveckla, testa och genomföra nya värdeskapande lösningar. Sista ansökningsdag är 16 augusti.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!