Publicerad: 5 oktober 2018

EU-programmet Horisont Europa

Arbetet med att utforma EU:s kommande ramprogram för forskning och innovation 2020-2027 pågår. SKL har av regeringskansliet bjudits in att lämna synpunkter vid ett samrådsmöte i juni. Här finns det yttrande som SKL föredrog.

Informationsansvarig

  • Eva Marie Rigné
    Expert

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!