Publicerad: 23 augusti 2018

Nyhet

EU-programmet Horisont Europa

Arbetet med att utforma EU:s kommande ramprogram för forskning och innovation 2020-2027 pågår. SKL har av regeringskansliet bjudits in att lämna synpunkter vid ett samrådsmöte i juni. Här finns det yttrande som SKL föredrog.

Informationsansvarig

  • Eva Marie Rigné
    Expert

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!