Publicerad: 3 juli 2020

Fem samtal kring mätning av strategin för digital utveckling

Så här har SKR:s strategi, Utveckling i en digital tid, brutits ner i framgångsfaktorer, effekter och potentiella KPI:er.

I denna sändning diskuterar vi hur man kan ta nästa steg i det strategiska arbete, genom att fram rimliga och hållbara mätmetoder och KPI:er för att kunna följa progressionen i digitaliseringsarbetet. Vi visar också hur de 16 målen i strategin kan aggregeras upp till 10 effektmål och hur de mappar mot strategins övergripande effektmål.

Moderator är Louise Callenberg, sektionschef på SKR, och vi har fem gäster i sändningen som var och en ger sitt perspektiv på det strategiska utvecklingsarbetet:

  • Politiskt perspektiv - Daniel Forslund (L), SLL
  • Regionalt perspektiv - Johan Isacsson, Region Sörmland
  • Myndighetsperspektiv - Magdalena Norlin-Schönfeldt, DIGG
  • Kommunalt perspektiv - Mats Jensen, Karlstad kommun
  • Nationellt och internationellt perspektiv - Anders Hintze, Digitaliseringsrådet

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Louise Callenberg
    Sektionschef

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!