Publicerad: 13 december 2019

Arena för strategisk utveckling i en digital tid

SKR, Inera och SKL Kommentus har bjudit in samtliga kommuner att delta i en arena för strategisk utveckling i en digital tid.

Syftet är att kommunerna, SKR, Inera och SKL Kommentus ska kunna mötas för att skapa samsyn och samla genomslagskraft. Det mesta av förnyelsearbetet sker lokalt, men vissa frågor måste lösas tillsammans på nationell nivå. Tillsammans skapar vi en stärkt förmåga till påverkan och intressebevakning för de frågor vi måste lösa gemensamt.

Arenan ska:

  • Driva på och påverka den nationella nivån
  • Koppla samman kommuner
  • Säkerställa ett relevant erbjudande från SKR-koncernens olika delar
  • Dela information

Vi kommer i första hand samverka och föra dialog via digitala verktyg, men också under några fysiska sammankomster per år. Alla kommuner är inbjudna att delta.

Kommunerna har sedan tidigare 24 utsedda representanter i Ineras kommunala programråd. SKR, Inera och SKL Kommentus kommer verka för att använda det kommunala programrådet som en gruppering som vi kan ta stöd av för att bereda frågor för arenan.

Webbsändning om arena för utveckling i en digital tid

I filmen får du höra mer om innehållet i de workshopar som genomfördes i Stockholm, Malmö och Sundsvall. De summerar resultatet och berättar mer om nästa steg för arenan.

De som medverkar är Kristina Fenger-Krog, Fredrik Carlsson, Lotta Nordström och Louise Callenberg från SKR samt Ida Engberg från SKL Kommentus.

Samarbetsrum för arenan för strategisk utveckling i digital tid

SKR har skapat ett digitalt samarbetsrum för arenan för strategisk utveckling i en digital tid. I samarbetsrummet samlas all dokumentation från workshopar och andra träffar. Rummet kan också användas för att diskutera, ställa frågor och dela med dig av erfarenheter och pågående arbeten som är kopplat till arenan.

Samarbetsrum för arenan för strategisk utveckling i digital tid

Informationsansvarig

  • Kristina Fenger-Krog
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!