Publicerad: 26 maj 2020

Arena för strategisk utveckling i en digital tid

SKR, Inera och SKL Kommentus har bjudit in samtliga kommuner att delta i en arena för strategisk utveckling i en digital tid.

Syftet är att kommunerna, SKR, Inera och SKL Kommentus ska kunna mötas för att skapa samsyn och samla genomslagskraft. Det mesta av förnyelsearbetet sker lokalt, men vissa frågor måste lösas tillsammans på nationell nivå. Tillsammans skapar vi en stärkt förmåga till påverkan och intressebevakning för de frågor vi måste lösa gemensamt.

Arenan ska:

 • Driva på och påverka den nationella nivån
 • Koppla samman kommuner
 • Säkerställa ett relevant erbjudande från SKR-koncernens olika delar
 • Dela information

Vi kommer i första hand samverka och föra dialog via digitala verktyg, men också under några fysiska sammankomster per år. Alla kommuner är inbjudna att delta.

Kommunerna har sedan tidigare 24 utsedda representanter i Ineras kommunala programråd. SKR, Inera och SKL Kommentus kommer verka för att använda det kommunala programrådet som en gruppering som vi kan ta stöd av för att bereda frågor för arenan.

Webbsändningar om arena för strategisk utveckling i en digital tid

Ekonomirapport, Utredning IT-drift och Sverige förhandling, 26 maj 2020

Agenda

 • SKR:s ekonomirapport maj 2020Gäst: Annika Wallenskog, chefsekonom, SKR
 • Utredningen ”Säker och kostnadseffektiv IT-drift för offentlig förvaltning”
  Gäster: Tina Nilsson, Utredningssekreterare, Regeringskansliet och Lotta Nordström, sektionschef, SKR
 • Inled en Sverigeförhandling om välfärdens digitala infrastruktur, motion beslutad av SKR:s kongress
  Gäst: Daniel Forslund, Ordförande Beredningen för digitalisering SKR.

Programmet leds av Kristina Fenger-Krog och Louise Callenberg.

Tidigare webbsändningar

Webbsändning: Krav på omställning och innovation i coronatider, 29 april 2020

Webbsändning: Informationssäkerhet vid distansarbete samt genomförande av nämnd- och kommunfullmäktigesammanträden, 15 april 2020

Frågor och svar om nämnd- och kommunfullmäktigesammanträden

Webbsändning: Omställning efter Coronaviruset, 30 mars 2020

Webbsändning: Resultat av workshopar, 11 december 2019

Samarbetsrum för arenan för strategisk utveckling i digital tid

SKR har skapat ett digitalt samarbetsrum för arenan för strategisk utveckling i en digital tid. I samarbetsrummet samlas all dokumentation från workshopar och andra träffar. Rummet kan också användas för att diskutera, ställa frågor och dela med dig av erfarenheter och pågående arbeten som är kopplat till arenan.

Samarbetsrum för arenan för strategisk utveckling i digital tid

Informationsansvarig

 • Kristina Fenger-Krog
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!