Publicerad: 23 maj 2018

Fråga och svar

Vad är viktigt för dig när samhällsservicen blir allt mer digital?

Frågan ställs för första gången 2018. De svarande har fått skriva sina svar fritt, s.k. öppna svar. Dessa har sedan sammanställts i några faktorer som många olika personer tagit upp. Säkerhet och integritet samt Att personlig kontakt inte glöms bort är de två saker som flest personer angivit. Därefter kommer att det är viktigt med icke digitala alternativ, och flera påpekar också vikten av begriplighet och tillgänglighet samt en väl fungerande teknik.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!