Publicerad: 5 juni 2020

Fråga och svar

Vad är viktigt för dig när samhällsservicen blir allt mer digital?

 1. Att säkerhet och personlig integritet inte äventyras
 2. Att den finns tillgänglig när jag behöver den
 3. Att jag får snabb service/svar
 4. Att tekniken fungerar
 5. Att det finns icke digitala alternativ (t.ex. kunna ringa, använda pappersblankett)
 6. Att mänsklig kontakt inte försvinner
 7. Att digitala lösningar är enkla att använda
 8. Att det finns bra uppkoppling
 9. Att jag sparar tid
 10. Att den information som lämnas digitalt är tydlig
 11. Att servicen blir bättre när den blir digital
 12. Annat, vad?
 13. Tveksam, vet ej

Mänsklig kontakt och säkerhet viktigast när samhällsservicen blir allt mer digital

De som svarat på enkäten fick ange två saker (på en lista med 13 alternativ) som de anser vara viktigast när samhällsservicen blir digital. Det som är viktigast enligt flest är att mänsklig kontakt inte försvinner (37 %) följt av att säkerhet och personlig integritet inte äventyras. Det var fler kvinnor än män som angav dessa alternativ, men frågan om integritet var den som flest män valde.

Omkring en av fyra menar att det viktigaste för dem är att tekniken fungerar (24 %). En större andel män (28 %) än kvinnor (20 %) angav det alternativet bland de två som de tycker är viktigast. Att digitala lösningarna är enkla att använda valdes av 22 procent och något färre än två av tio uppger att det viktigaste är att det finns icke-digitala alternativ (18 %). 16 procent tycker att lättillgängligt är en av de två viktigaste sakerna när samhällsservicen blir allt mer digital.

Frågan ställdes på detta sätt för första gången år 2020. Därför görs inga jämförelser bakåt i tiden.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!