Publicerad: 5 juni 2020

Fråga och svar

På vilket sätt tror du att digitala pedagogiska verktyg i undervisningen påverkar elevernas inlärningsförmåga? 

De som tror att digitala pedagogiska verktyg förbättrar elevernas inlärningsförmåga, är fler än de som tror att det försämrar inlärningsförmågan

Fyra av tio (41 %) tror att digitala pedagogiska verktyg i undervisningen förbättrar elevernas inlärningsförmåga. 19 procent tror att inlärningsförmågan inte påverkas alls och 16 procent tror att den blir sämre. En av fyra (24 %) uppger att de är tveksamma till hur inlärningsförmågan påverkas.

Män tror i högre grad än kvinnor att inlärningsförmågan inte påverkas eller att den påverkas negativt medan kvinnor i högre grad än män svarar att de är tveksamma. Det finns inga skillnader i svaren beroende på om man har barn i skolålder eller inte.

inlärningsförmågan

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!