Publicerad: 5 juni 2020

Fråga och svar

I vilken utsträckning tror du att digitalisering och digital service kommer att påverka samhället framåt?

Nio av tio tror att digitaliseringen och digital service kommer att påverka samhället framåt i stor utsträckning

Knappt nio av tio (88 %) tror att digitaliseringen och digital service kommer att påverka samhället framåt i stor utsträckning, vilket är i paritet med 2018 års mätning (88 %). Endast tre procent tror inte att digitaliseringen och digital service kommer påverka samhället framåt.

Kvinnor (90 %) svarar att de tror att digital service kommer att påverka samhället framåt i stor utsträckning i högre grad än män (86 %).

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!