Publicerad: 5 juni 2020

Fråga och svar

I vilken utsträckning har din användning av kommuners och regioners digitala service förenklat ditt liv?

30 procent anser att kommuner och regioners digitala service har förenklat deras liv i stor utsträckning

Tre av tio invånare upplever att kommuner och regioners digitala service förenklat deras liv "i stor utsträckning" (30 %). Resultatet är det samma som vid mätningen 2018. Men det finns en positiv trend vid en jämförelse med 2016 års undersökning (21 %), vilket är positivt men ännu finns det stort behov av att utveckla digital service och att göra det med invånarnas behov i centrum.

En av fyra (25 %) uppger i sin tur att den förenklat deras liv "i liten utsträckning". Personer som är under 50 år svarar att den digitala servicen förenklat deras liv i stor utsträckning oftare än personer som är över 50 år.

Invånare i Region Värmland (36 %) och Region Stockholm (36 %) är de som menar att kommuner och regioners digitala service förenklat deras liv i störst utsträckning.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!