Publicerad: 23 maj 2018

Fråga och svar

I vilken utsträckning håller du med om påståendet om att det är hög tid att kommuner och landsting/regioner prioriterar att förbättra den digitala servicen?

Två tredjedelar (66 procent) svarar att de håller med om påståendet om att det är i hög tid att kommuner och landsting/regioner prioriterar att förbättrar den digitala servicen.

En av tio (9 procent) tar avstånd från det. Detta är i likhet med 2016 års undersökning. Personer boende i Småland och på öarna (79 procent) uppger i högre grad än övriga att de håller med om påståendet.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!