Publicerad: 23 maj 2018

Fråga och svar

Hur viktigt är det för dig att kommunicera och få digital service?

Något fler än sju av tio (73 procent) menar att det är viktigt för dem att kommunicera och få service digitalt. Ingen skillnad mellan 2018 och 2016 års resultat går att utläsa (71 procent). Totalt 8 procent uppger att det är oviktigt för dem att kommunicera och få service digitalt.

Personer i åldern 18-34 år (81 procent) svarar i högre grad än äldre att det är viktigt för dem. Äldre, 50-64 år och 65+ åringar (67 procent), uppger i lägre grad att det är viktigt för dem att kommunicera och få service digitalt. Bosatta i Stockholmsområdet (82 procent) svarar i högst grad att de tycker att det är viktigt att kommunicera och få service digitalt. Boende i Norra Sverige (15 procent) tycker att det är oviktigt i högre grad än övriga.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!