Publicerad: 5 juni 2020

Fråga och svar

Hur viktigt är det för dig att kommunicera och få digital service?

Allt viktigare att kommunicera och få service digitalt

Allt fler tycker att det är viktigt att kommunicera och få service digitalt. Åtta av tio (77 %) uppger att det är viktigt, vilket är en ökning jämfört med både 2016 och 2018 då andelen var 71 procent respektive 73 procent. Att allt fler anser att det är viktigt för dem innebär ökade förväntningar på kommuner och regioner att erbjuda digital service. Endast sex procent menar att det inte är speciellt viktigt för dem.

Fler kvinnor (80 %) än män (75 %) svarar att det är viktigt för dem att kunna kommunicera och få service digitalt, en skillnad som inte gick att utläsa år 2018.

För personer i åldern 35-49 år (82 %) har detta också blivit viktigare. År 2018 var den andelen 75 procent. Tidigare fanns en skillnad mellan personer i åldersgruppen 35–49 år och gruppen 18–34-åringar. Fler yngre ansåg att det var viktigt att kommunicera och få service digitalt. Nu är andel i dessa två grupper lika stor.

Invånarna i Region Stockholm sticker ut (87 %) då de i högst grad svarar att detta är viktigt, följt de i Region Örebro (81 %). Personer tillhörande Region Dalarna (67 %) och Region Gotland (68 %) svarar i lägst grad att detta är viktigt.

Vid en jämförelse mellan personer med olika utbildningsnivå är det minst viktigt är det för grundskoleutbildade att kunna kommunicera och få service digitalt (63 %).

Kommentar

En möjlig förklaring till att det skett en ökning just bland kvinnor och personer i åldern 35–49 år kan vara att digitala lösningar så som digitala vårmöten och matvaruhandel online blivit allt vanligare, vilket är tjänster som kvinnor och föräldrar använder i störst utsträckning.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!