Publicerad: 23 maj 2018

Fråga och svar

Hur ställer du dig till vård, konsultation och behandling med hjälp av digital teknik (t.ex. videosamtal med läkare, sms-påminnelser)?

Sex av tio (59 procent) svarar att de är positiva till vård, konsultation och behandling med hjälp av digital teknik. Motsvarande siffra 2016 var 68 procent, vilket innebär att en lägre andel i årets mätning uppger att de är positiva. Totalt 20 procent svarar att de är negativa till detta. Minskningen av andelen som är positiva finns i samtliga åldersgrupper.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!