Publicerad: 5 juni 2020

Fråga och svar

Hur ställer du dig till vård, konsultation och behandling med hjälp av digitala lösningar (t.ex. chatt- eller videosamtal med läkare, terapi via webben)?

Varannan är positiv till vård, konsultation och behandling på distans

Varannan invånare (52 %) ställer sig positiv till vård, konsultation och behandling på distans med stöd av digitala lösningar. Det är en lägre andel än vid den mätning som genomfördes 2018.

Kvinnor (55 %) och personer i åldersgrupperna 18-34 år (60 %) respektive 35-49 år (58 %), är i högre grad positiva till detta jämfört med män (49 %) och äldre (mellan 38-48 %). Minskningen av andelen positiva syns hos båda könen och i någon grad i samtliga åldersgrupper. Totalt en av fyra (25 %) menar att de rent av är negativa till vård, konsultation och behandling på distans. Lägst andel finns bland de yngsta och högst andel bland de äldsta.

Att så många som en av fyra är negativt inställda är en faktor som behöver beaktas då vårdmöten i digital form i allt större utsträckning erbjuds som ett komplement till fysiska vårdmöten. Andra undersökningar visar att en stor andel av dem som använt denna typ av tjänster har en positiv upplevelse.

Forskningsstudie om digitala vårdmöten med läkare

Mest positiva till vård, konsultation och behandling på distans är invånare i Region Stockholm (59 %), Region Västerbotten (56 %) och Västra Götalandsregionen (57 %).

Vad gäller användningen av tjänster hos digitala vårdgivare visar en rapport från SKR att den till stor del utgörs av barnfamiljer och unga. Vidare använder kvinnor tjänsterna i betydligt större utsträckning än män.

Digitala utomlänskontater 2019

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!