Publicerad: 5 juni 2020

Fråga och svar

Hur ställer du dig till omsorg i hemmet med stöd av digitala lösningar?

Drygt hälften är positiva till omsorg i hemmet med stöd av digitala lösningar

Drygt hälften av invånarna (54 %) uppger att de är positiva till omsorg i hemmet med stöd av digitala lösningar. Det är en lägre andel än vid den undersökning som genomfördes år 2018 (62 %). Minskningen har skett både bland män och kvinnor och i någon mån i samtliga åldersgrupper. Närmare en av fyra (23 %) menar att de är negativa till omsorg i hemmet med stöd av digitala lösningar. Mest positiva är de två yngre åldersgrupperna, -50 år (mellan 59 och 61 procent) medan de äldre, 50+ år, är mest negativa (mellan 29-26 %).

Region Jämtland Härjedalen (45 %) sticker ut något då andelen positiva till digitala omsorgslösningar i hemmet är lägre där än i övriga regioner. I övrigt finns inga större skillnader beroende på i vilket region man bor.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!