Publicerad: 5 juni 2020

Fråga och svar

Hur ställer du dig till den ökade digitaliseringen i samhället?

Allt fler positiva till den ökade digitaliseringen i samhället

Sveriges invånare blir alltmer positivt inställda till den ökade digitaliseringen i samhället. Andelen har ökat från 72 procent år 2016 till 77 procent år 2020. Endast sex procent uppger att de är negativt inställda till den ökade digitaliseringen.

Det är framförallt kvinnor och personer i åldersgrupperna 34-49 år och 65-79 som driver den positiva trenden. Det är i dessa grupper som andelen positiva ökat mest över tid. Yngre är dock fortsatt mer positiva än äldre.

Det finns också regionala skillnader. Personer som bor i Region Stockholm (87 %) och Region Östergötland (82 %) är mest positiva till den ökade digitaliseringen i samhället medan invånare i Region Dalarna (69 %) och Region Jämtland Härjedalen (69 %) i lägst grad är positiva.

Sett till utbildning är högskoleutbildade mer positiva än invånare vars högsta utbildningsnivå är grundskoleutbildning (67 %). ​

Andel positiva till den ökade digitaliseringen i samhället

Medarbetarnas inställning till digital service i välfärden

SKR har i en tidigare undersökning frågat medarbetare i välfärden hur de ställer sig till den ökade digitaliseringen i samhället. En jämförelse visar att invånarna (77 %) som grupp mer positivt inställda än vad medarbetarna (68 %) sammantaget är. Det finns dock skillnader mellan olika yrkesgrupper. En majoritet är positiva, men läkare (79 %) och sjuksköterskor (77 %) är mer positiv inställda än lärare (59 %) och undersköterskor (51 %).

Medarbetarnas inställning till digital service i välfärden

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!