Publicerad: 5 juni 2020

Fråga och svar

Hur ställer du dig till att skolan använder digitala pedagogiska verktyg i undervisningen?

Tre av fyra är positiva till digitala pedagogiska verktyg i undervisningen

Tre av fyra (76 %) ställer sig positiva till att skolan använder sig av digitala pedagogiska verktyg i undervisningen. Knappt en av tio (8 %) är negativt inställda. Den positiva inställningen ökar jämfört med 2018, då 70 procent var positiva. Endast 8 procent har en negativ inställning till digitala pedagogiska verktyg, vilket är lägre än vid tidigare undersökningar 2016 och 2018 då andelen var 10 procent.

Kvinnor (79 %) är i årets mätning mer positiva till digitala pedagogiska verktyg i undervisningen än vad män (74 %) är. Även vid tidigare års mätningar fanns en liten skillnad, som nu blivit större.

När olika åldersgrupper jämförs visar det sig att personer i åldern 35-49 år är de som är mest positivt inställda till digitala verktyg i undervisningen. En stor ökning, från 71 procent till 81 procent har skett över de senaste två åren. Även i äldre åldersgrupper har det skett ganska stora ökningar. Andelen positiva har ökat från 68 till 76 procent i gruppen 50–64 år och från 66–74 procent bland dem som är 65–79 år.

Den yngsta gruppen, som är personer i åldern 18–34 år, var tidigare de som var mest positivt inställda jämfört med äldre. Nu när de andra åldersgrupperna blivit mer positiva är de yngsta nu den grupp (73 %) som tillsammans med de äldsta (74 %) i minst utsträckning är positiva.

Personer tillhörande Region Västernorrland (83 %) och Region Södermanland (81 %) är mest positiva till digitala verktyg, minst positiva är de i Blekinge (68 %).

Informationsansvarig

  • Malin Annergård
    Analytiker

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!