Publicerad: 5 juni 2020

Fråga och svar

Hur ställer du dig till att kommuner och regioner kommunicerar och erbjuder service digitalt?

En övervägande majoritet är positiva till att kommuner och regioner erbjuder service digitalt

Drygt åtta av tio (83 %) upplever det som positivt att kommuner och regioner kommunicerar och erbjuder service digitalt, fem procent fler än vid den senaste mätningen år 2018, då andelen var 77 procent. Både män (83 %) och kvinnor (84 %) är mer positiva än i 2018 års mätning.

Det går också att utläsa en något mer positiv inställning till detta i samtliga åldersgrupper, störst ökning finns bland personer som är mellan 65 och 79 år och de i åldern 34-49 år. Störst andel invånare som ställer sig positiva till att kommuner och regioner kommunicerar och erbjuder digital service finns i Region Stockholm (91 %).

Att allt fler ställer sig positiva till digital service skapar allt bättre förutsättningar för kommuner och regioner att ställa om till digital service där passar.

Informationsansvarig

  • Malin Annergård
    Analytiker

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!