Publicerad: 23 maj 2018

Fråga och svar

Hur ställer du dig till att kommuner och landsting/regioner kommunicerar och erbjuder service digitalt?

Något färre än åtta av tio (77 procent) upplever det som positivt att kommuner och landsting/regioner kommunicerar och erbjuder service digitalt. Det ligger i stort sett i linje med hur det var 2016.

Yngre, 18-34 år (85 procent), svarar i högre grad än äldre att de ställer sig positivt till detta. Äldre, 50-64 år och 65+ åringar (9 procent), uppger i högre grad än yngre att de ställer sig negativa till att kommuner och landsting/regioner kommunicerar och erbjuder service digitalt. Boende i Stockholmsområdet (86 procent) svarar i högre grad än boende på andra orter att de ställer sig positiva till detta.

Informationsansvarig

  • Malin Annergård
    Analytiker

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!