Publicerad: 5 juni 2020

Fråga och svar

Hur ställer du dig till att använda digitala lösningar som stöd för egenvård? 

Många är positiva till att använda digitala lösningar som stöd för egenvård

Cirka sju av tio (73 %) ställer sig positiva till att använda digitala lösningar som stöd för egenvård. Endast en av tio (10 %) ställer sig negativa till detta. Kvinnor (75 %) är mer positiva till att använda digitala lösningar som stöd för egenvård, jämfört med män (71 %). Yngre är också mer positiva än äldre, minst positiva är personer i åldersgruppen 65-79 år (59 %). Invånarna i Region Dalarna (64 %) och Region Gotland (59 %) är minst positiva till digitala lösningar som stöd för egenvård medan personer som bor i Region Stockholm (80 %), Uppsala (77 %) och Västra Götalandsregionen (77 %) är mer positiva.

Frågan ställdes för första gången 2020 och jämförelser över tid kan därför inte göras.

Egenvård

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!