Publicerad: 27 november 2019

Digital delaktighet och öppenhet

Digitaliseringen skapar nya möjligheter för kommuner och regioner att ta tillvara på medborgarnas engagemang och kompetens när samhället och välfärden utvecklas.

I dagens informationssamhälle räcker det inte för medborgare att vara passiva mottagare av information. Utan de vill på ett helt annat sätt delta i dialoger och debatter.

Kommuner har en viktig roll att nå de personer som sällan eller aldrig använder internet. Att uppmuntra fler till att våga och vilja använda internet är en demokratisk angelägenhet.

Digidel-nätverket

Digidel-nätverket är ett icke-hierarkiskt, obundet och demokratiskt nätverk som arbetar för att öka den digitala delaktigheten och tillgängligheten till digitala tjänster i Sverige.

Varje organisation och myndighet som deltar och samverkar i Digidel-nätverket gör insatser utifrån sitt eget uppdrag och sin egen roll. Nätverket består av SKR, lokala, regionala och nationella organisationer som bibliotek, studieförbund, folkhögskolor, myndigheter, föreningar och företag.

Digidel-nätverket

eMedborgarveckan

eMedborgarveckan är en nationella kampanj vars syfte är att främjar ökad användning av e-tjänster och ökad digital delaktighet. Kampanjveckan arrangeras i oktober varje år med syftet att öka den digitala delaktigheten och leda till ökad kunskap om de offentliga e-tjänsterna som finns.

eMedborgarveckan

Digital delaktighet - en inspirationsbok

SKR har sammanställt en skrift som lyfter fram flera goda exempel på insatser för att öka den digitala delaktigheten i såväl kommuner som hela regioner. Skriften finns att ladda ner som både PDF och e-bok.

Digital delaktighet - En inspirationsbok

Utbildningar digital delaktighet

SKR håller utbildningar inom öppna data och medborgardialog. Utbildningarna riktar sig till tjänstemän i kommuner och regioner med uppdrag att utveckla medborgardialog med stöd av it.

Utbildningar medborgardialog och delaktighet

Informationsansvarig

  • Anders Nordh
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!