Publicerad: 27 november 2019

Lärande exempel om automation

Runt om i landet bygger kommuner och regioner upp kompetens och erfarenhet om artificiell intelligens och automatisering av processer. Här kan du ta del av vad andra gör.

Lärande exempel om automation

Uddevalla kommun har 10 automatiserade processer igång vilket motsvarar 20 heltidstjänsters årsarbete. Fram till 2021 kommer fler automatiserade processer startas vilket kommer frigöra dubbelt så många heltidstjänster.

Uddevalla kommun har 10 automatiserade processer igång

Skellefteå kommun har fyra automatiserade processer som tillsammans frigör tid motsvarande minst 3,5 heltidsarbetande årstjänster.

Skellefteå kommun automatiserar med hjälp av RPA

Använd samverkansportalen Dela Digitalt för dela med dig om automatisering

På Dela digitalt kan du ta del av det andra gjort, ställa frågor och dela med dig av erfarenheter kring automatisering och artificiell intelligens.

Dela Digitalt                   

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Fredrik Carlsson
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!