Publicerad: 27 november 2019

Publikationer, digitalisering och samverkan

Rapporter som tagits fram om digitalisering och samverkan.

Skillnader mellan stora och små kommuners digitala utveckling

I en rapport från 2016 har SKR sammanställt kommuners svar kring digitala tjänster och arbetssätt. Den visar bland annat att utvecklingen går framåt men det är fortsatta skillnader mellan utvecklingen i stora och små kommuner.

Kommunernas digitalisering 2016

DESI - EU-kommissionens index för digital ekonomi och digitalt samhälle

Den 18 maj 2018 presenterade EU-kommissionen 2018 års index för digital ekonomi och digitalt samhälle (DESI) – ett verktyg för att jämföra hur EU:s länder lyckas med digitalisering. Övergripande har Sverige klättrat till en andraplats, jämfört med en tredjeplats året innan. Sveriges bättre placering beror främst på att vi gör bra ifrån oss inom bredbandsutbyggnad och invånarnas användning av internet.

Kort sammanfattning av EU:s digitaliseringsindex (DESI) 2018 (PDF, nytt fönster)

Rapporten på svenska, med fokus på hur Sverige ligger till och har utvecklats.

Mer information om undersökningen på EU-kommissionens webbplats

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!