Publicerad: 17 februari 2020

Enklare faderskap- och föräldraskapsbekräftelse

En digital lösning föreslås att ersätta den utredning som nyblivna ogifta föräldrar idag genomgår. Och redan nu finns en lösning på plats för kommuner som vill effektivisera processen inom befintliga regler.

Digital underrättelse till Skatteverket

Skatteverket erbjuder en funktion där kommunen kan ta emot och skicka uppgifter om faderskap och föräldraskap direkt i sitt verksamhetssystem.

Anmälan till tjänsten hos Skatteverket

Vad innebär digital underrättelse för kommunens familjerätt?

Digital underrättelse ger möjlighet för kommunens familjerätt att effektivisera och modernisera en administrativt papperstung process genom digital handläggning. Med den digitala informationsöverföringen kan processen att få faderskapet/föräldraskapet och gemensam vårdnad registrerad nu ske på en dag. Tidigare kunde det ta upp till 30 dagar från barnets födelse.

Familjerättens utredningsuppdrag är dock oförändrat än så länge.

Hur kan kommunen ansluta sig?

Ta kontakt med leverantören för befintligt it-system och efterfråga digital underrättelse för faderskap och föräldraskap. Idag kan kommuner som har avtal med Tieto, CGI och Cambrio ansluta sig. Fler leverantörer kommer att kunna ansluta sig så snart avtal har nåtts med dessa.

Fem kommuners erfarenheter av tjänsten

Kommunerna har använt tjänsten under delar av 2019.

Det är stor variation hur många underrättelser kommunerna handlagt via tjänsten: 28, 30, 259 och 1 268 stycken (en kommun kunde inte uppge antal).

Kommunerna är samstämmigt mycket nöjda och anser att tjänsten har god tillförlitlighet.

Ledtider; underrättelsen kommer in snabbare från Skatteverket och kallelsebrev kan därmed skickas ut snabbare. Handläggare upplever att det spar tid att fylla i underrättelsen digitalt istället för manuellt och posta och det upplevs också som mer rättssäkert.

Utredning om lagändring av föräldrabalken

Den 22 augusti 2018 lämnade regeringens utredare över förslag om enklare föräldraskap till Justitiedepartementet. Förslaget, som syftar till en mer ändamålsenlig, jämlik och modern föräldraskapsrättslig reglering går i korthet ut på följande:

  • Det ska vara möjligt att bekräfta ett faderskap eller föräldraskap elektroniskt inom 14 dagar från barnets födelse. Skatteverket ska utveckla och administrera systemet för elektronisk bekräftelse.
  • Det ska införas en föräldraskapspresumtion som motsvarar den faderskapspresumtion som finns i dag. Det innebär att om modern vid ett barns födelse är gift med en kvinna eller registrerad partner, ska denna person automatiskt anses som barnets förälder.
  • En ny lag om rättsgenetisk undersökning som gäller för utredning av faderskap vid domstol och hos socialnämnd. Den nya lagen ersätter nuvarande blodundersökningslagen. Rättsmedicinalverket ska utföra de undersökningar som genomförs med stöd av den nya lagen.

Nya regler om faderskap och föräldraskap, regeringskansliet

Informationsansvarig

  • Kerstin Sahlgren
    Konsult

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!