Publicerad: 26 juni 2020

Krönika: Vi ställer inte in, vi ställer om!

Årets Offentliga Rummet visar hur många goda krafter som tillsammans verkar för att utveckla en smartare välfärd i en snabbt föränderlig omvärld. Vi är redo för omställningen.

I spåren av pandemin tar årets Offentliga Rummet steget från konferens till digital mötesplats. Programmet under årets första livesändning den 3 juni fokuserade särskilt på hur digitala lösningar används för att hantera coronasituationen.

Närmare 600 personer deltog på den digitala mötesplatsen, med intressanta samtal om hur samhället behöver stärka sin förmåga till förändring och nyttja smart teknik. Behovet av digital omställning har aldrig varit tydligare än under pandemins framfart 2020.

Samtidigt visar årets undersökning av invånarnas inställning till digital service i välfärden att befolkningen ser alltmer positivt på den ökade digitaliseringen i samhället. Undersökningen visar också att det särskilt är grupper som tidigare ställt sig mer tveksamma, framförallt kvinnor och personer i åldersgrupperna 34-49 år och 65-79 år, som driver den positiva trenden. Det signalerar ett viktigt förtroende som Sveriges kommuner och regioner nu måste arbeta hårt för att förvalta.

Jag inspireras av de goda idéer som föds ur denna prövande tid, och av den förändringsvilja som genomsyrar stora delar av det svenska samhället. Vi människor besitter en superkraft i att anpassa oss och eftersträva utveckling när vi befinner oss i kris. Vår samverkan vässas, vår nyfikenhet och förmåga att utforska stärks och vi är villiga att pröva sådant som kan verka okänt.

Våren har varit ett kraftigt språng, där digitala lösningar på kort tid har införts som på lång sikt kommer att innebära en förbättring av den offentliga servicen. Det är en tid av innovation och framtidstro, mitt i allt det mörka som krisen försatt oss i.

För mig är Offentliga Rummet en påminnelse om hur starkt rustade vi tillsammans står för att utveckla och förvalta en smartare välfärd. Det går inte att kämpa emot de starka strömmarna i den globala samhällsomvandlingen. Vi måste anpassa oss, utveckla våra arbetssätt och flyta med. Invånarundersökningen är ett tecken på att vi som samhälle nu är redo för omställningen.

Välkomna tillbaka den 21 augusti, och on-demand hela sommaren, så fortsätter vi den digitala omställningen med Offentliga Rummet 2.0. Hela året och vidare in i framtiden.

Glad sommar!

Louise Callenberg

Informationsansvarig

  • Louise Callenberg
    Sektionschef

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!