Publicerad: 6 augusti 2019

Krönika: Vi fortsätter att kratta manegen för en smartare välfärd

De senaste månaderna har varit intensiva och jag tror att vi alla ser fram emot lite välförtjänt sommarsemester. Själv ska jag tillbringa all ledig tid seglandes i Stockholms underbara skärgård.

Foto Anna Gillquist

Jag är oerhört stolt över mina kollegor och vårens leveranser; ekonomirapporten, strategin Utveckling i en digital tid, ställningstaganden kring både molntjänster och digital identitetshantering, välbesökta webbinarier, ramavtal för bokning av kultur- och fritidsanläggningar och en hemställan till regeringen om att ändra kommunallagen för att möjliggöra automatiserat beslutsfattande. Bara för att nämna några.

Juli är här och med den Almedalsveckan, som vanligt sprängfylld med aktuella och viktiga frågor. SKL är självklart på plats för att diskutera och debattera om hur vi kan utveckla och förvalta en smartare, snabbt föränderlig välfärd tillsammans.

En av de viktigaste frågorna är det ekonomiska läget för kommuner och regioner. Det ställer skarpa krav på hur vi använder gemensamma resurser. Tillsammans behöver staten, kommuner, regioner, myndigheter och företag leda, arbeta och organisera på nya sätt. Den omfattande utvecklingen på bred front är bara möjlig med innovation och digitalisering.

Strategi för utveckling i en digital tid

Klicka för större bild.

Sveriges invånare förväntar sig en smart, tillgänglig och kvalitativ välfärd med ökad tillgång till teknologi som ger snabb och sammanhållen service. Tidigare i våras presenterade SKL-koncernen strategin ”Utveckling i en digital tid” med fokus på förutsättningar för bra utvecklingen och innovation. Digitalisering är aldrig ett mål i sig. Det är däremot högkvalitativ och likvärdig vård och skola, en effektiv och hållbar stadsbyggnadsprocess samt en öppen, serviceinriktad och tillgänglig förvaltning. Nyckeln är att hålla de verksamhetsnära målen i fokus när vi medskapar i utvecklingen av en smartare välfärd.

Vi vill ha automatiserat beslutsfattande även i kommuner och regioner

Men för att kommuner och regioner ska kunna fortsätta arbetet behöver de få samma juridiska möjligheter som statliga myndigheter har i automatiserat beslutsfattande. Därför skickade SKL en skrivelse till regeringen att ändra kommunallagen. SKL vill att automatiserat beslutsfattande ska omfatta även kommuner och regioner så att det ges förutsättningar för verksamheterna att omfördela tid och resurser, så att välfärden kan levereras likvärdigt och med god kvalitet i hela Sverige.

Det är en förutsättning för att ta tillvara digitaliseringens fulla potential. Varje dag fattas mängder av rutinmässiga beslut om olika typer av tillstånd, som t ex boendeparkering eller andra regelstyrda beslut. Med automatisering kan viktig tid frigöras och istället användas i mötet med invånare, elever och brukare. Arbetets innehåll fokuseras om och resurserna räcker till mer.

It-tjänster som underlättar bokning av kultur- och fritidsanläggningar

Det är också oerhört roligt att vi nu har ett nytt ramavtal för bokning av kultur- och fritidsanläggningar! Med start den 1 september kan kommuner avropa it-tjänster som underlättar för allmänheten att boka lokaler och anläggningar inom kultur och fritid. SKL, SKL Kommentus och 200 kommuner har genomfört upphandlingen i ett gemensamt projekt, efter ett initiativ av Malmö stad, Göteborgs stad och Umeå kommun. Ramavtal tecknas inom kort med inte mindre än fyra leverantörer! I projektet har vi lyckats samla kommunernas gemensamma krav på system som är verksamhetsnära och viktiga. Vi hoppas kunna göra fler sådana upphandlingar framöver.

SKL fortsätter att tillsammans med koncernbolagen Inera och SKL Kommentus kratta manegen och skapa goda förutsättningar och gemensamma lösningar för kommuner och regioner. Proaktivt påverkansarbete, bra upphandlingar och avtal, säker infrastruktur och smarta tjänster som underlättar för både medborgare och handläggare. Det skapar förutsättningar för verksamhetsutveckling som skapar mervärde i alla led. Så tar vi ansvar för vårt samhälle, tillsammans.

Glad sommar!

Informationsansvarig

  • Jenny Birkestad
    Avdelningschef

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!