Publicerad: 4 oktober 2018

Krönika: Vi är på rätt väg!

Årets Offentliga Rummet var verkligen en höjdare! Rekordmånga besökare, ny inspiration från andra länder men framför allt är jag imponerad av allt som pågår runtom i kommuner, landsting, regioner och även i våra myndigheter. Det ger mig energi att hitta ännu bättre sätt att stötta och sprida allt det arbete som pågår.

Foto Anna Gillquist

Jag glädjer mig också åt resultatet från den undersökning som SKL åter gjort för att få veta mer om hur invånarna ställer sig till digitaliseringen i välfärden. Sedan 2016 är det kanske inga jättekliv, men trenden är positiv och visar att vi är på rätt väg!

Jag upplever också att utvecklingsarbetet med stöd av digitalisering verkligen tagit fart i verksamheterna inom kommuner, landsting och regioner. Det bedrivs även allt mer samarbete, både inom och mellan organisationerna, och inte minst mellan de olika samhällsnivåerna. De lokala arrangörerna av Offentliga Rummet är ett exempel: Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad och övriga 48 kommuner i länet genom samarbetsorganisationen VästKom jobbar tillsammans med allt från en övergripande digital agenda till bredbandsutbyggnad och att använda gemensamma tjänster.

"Tillsammans" är ju ett nyckelord i den förändringsresa vi har att göra för att nyttja digitaliseringens möjligheter på bästa sätt. Vi samarbetar alltmer inom SKL-koncernen kring grundläggande förutsättningar för digital utveckling, men det är också viktigt att tänka samarbete på lokal och regional nivå. Då använder vi också de gemensamma resurserna - och här tänker jag både pengar och kompetens - på bästa sätt. Något annat har vi varken tid eller råd med.

Anna Gillquist
Tillförordnad sektionschef, SKL:s avdelning för digitalisering

Informationsansvarig

  • Anna Gillquist
    Tf sektionschef

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!