Publicerad: 10 september 2019

Krönika: Stöd i arbetet med GDPR

För första gången har Datainspektionen utfärdat en sanktionsavgift mot en kommunal nämnd i Västerbotten med anledning av reglerna i nya dataskyddsförordningen, GDPR.

Foto Anna Gillquist

Varje ny förordning prövas i olika sammanhang. Hos Datainspektionen pågår ett större antal tillsynsärenden och fler beslut väntas. Prövningar och beslut ger vägledning för alla verksamheter, och ger stöd i pågående och kommande utveckling i en digital tid.

Systematiskt och förebyggande arbete med informationssäkerhet och dataskydd är centrala ledningsfrågor för alla organisationer. Det sker ett kontinuerligt förbättrande arbete och hög medvetenhet finns hos region- och kommunledningarna.

Brister kan aldrig undvikas helt, men det är viktigt att ytterligare växla upp arbetet med säkerhet och dataskydd så att invånarna har ett fortsatt högt förtroende för välfärdens digitala service. Det är även viktigt att kommuner och regioner får en tydlighet och trygghet i utvecklingsarbetet. Det är snårigt som det är och det krävs tydlighet från staten kring vad som är rätt och fel.

Strategier och handlingsplaner inom digitalisering

Som ett stöd för kommuner och regioner i den pågående digitaliseringen har SKL tagit fram strategin ”Utveckling i en digital tid ”. Strategin ger en gemensam riktning och innehåller mål som bland annat pekar på vikten av ett förebyggande och systematiskt säkerhetsarbete.

SKL:s strategi för digital utveckling

Stöd och verktyg i arbetet med GDPR och informationssäkerhet

För att underlätta kommunernas och regionernas fortsatta digitalisering har SKL sammanställt en rad hjälpmedel och verktyg.

Filmer, information och vanliga frågor om GDPR

Metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete, Informationssäkerhet

Du kan också vända dig till Datainspektionen för att ställa frågor.

datainspektionen@datainspektionen.se

Informationsansvarig

  • Jenny Birkestad
    Avdelningschef

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!