Publicerad: 24 april 2020

Krönika: Pandemin accelererar välfärdens digitalisering

Den pågående pandemin ställer nya krav på verksamheterna i kommuner och regioner och understryker behovet av digitala verktyg. Jag är mer säker än någonsin på att framtidens välfärd behöver utnyttja digitala lösningar i betydligt högre utsträckning än tidigare.

Jenny Birkestad, avdelningschef, SKR

Ur kris föds innovation och utveckling. Mitt i allt elände är det ändå uppmuntrande att se många värdefulla initiativ på olika håll i samhället, som nu mobiliserar extra kraft och utvecklar innovativa idéer och lösningar för att ta oss ur krisen och till någonting nytt. Många verksamheter blir snabbt mer digitala och hela samhället genomgår ett stort kompetenslyft när det handlar om förmågan att arbeta på distans och ha digitala möten. När tillvaron i ett ögonblick gick från invand till främmande, med nya krav och andra behov, samskapar människor sömlöst på nya och oväntade sätt. Det tror jag att vi ska bära med oss som en viktig lärdom inför framtiden.

Tillsammans hittar vi smarta och användbara digitala lösningar på de utmaningar som nu möter kommuner och regioner. Detta gäller bland annat informationssäkerhet vid distansmöten och rättsliga förutsättningar för digitala sammanträden i nämnder och fullmäktige. Där har vi tillsammans på kort tid mobiliserat krafter och kompetenser, och sett till att få både säkerhet, juridik och teknik på plats.

I kommunernas och regionernas verksamheter förändras också beteendemönster i stegrande takt. Vi ser till exempel tydligt att såväl behov som efterfrågan på digital vård ökar. Patienter med ej akuta influensasymptom kan få kompetenta bedömningar av vårdpersonal utan att behöva röra sig i onödan ute i samhället och utsätta sig själva och andra medborgare för risk.

Ett annat exempel hittar vi i Linköping, där kommunen har snabbat på den digitala utvecklingen i hemtjänsten och i ökande grad börjat utnyttja kameror för nattillsyn. Det är ett bra exempel på ett område där digitala verktyg ger stora vinster. Personalen sparar tid genom att på distans säkerställa att allting står rätt till, samtidigt som den äldre får en större känsla av självständighet och integritet när sömnen inte blir störd.

Den pågående pandemin driver på förändrade behov och nya arbetssätt. Genom förnyelse, samverkan och digitala lösningar skapar vi tillsammans en smartare välfärd i hela Sverige.

Jenny Birkestad

Informationsansvarig

  • Jenny Birkestad
    Avdelningschef

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!