Publicerad: 5 februari 2020

Krönika: Gemensam riktning för utveckling i en digital tid

Den 29 januari debatterade Riksdagen it- och postfrågor. Stort fokus låg på bredband och 5G, men inom området Samhällets digitalisering hade Trafikutskottet behandlat sex motioner med inte mindre än 79 konkreta förslag som tangerar många viktiga aspekter av samhällets digitalisering.

Utskottet konstaterar i sitt betänkande att en rad initiativ har tagits för att ta till vara de möjligheter digitaliseringen erbjuder.

Trafikutskottets betänkande: It- och postfrågor

Extra roligt tycker jag är att utskottet i sitt ställningstagande lyfter fram och beskriver SKR:s strategi Utveckling i en digital tid. Bland annat pekas på syfte och mål att välfärden ska kunna erbjuda tjänster som utgår från användarnas behov, något som utskottet finner mycket angeläget och som lägger till ytterligare en angelägen dimension. Att driva frågor som utvecklar välfärden framåt och i mål är en av SKR:s huvuduppgifter. Blev därför glad att flera av förslagen i motionerna pekade på ett av våra centrala påverkansområden - behovet av nationell digital infrastruktur.

SKR:s strategi: Utveckling i en digital tid (PDF, Nytt fönster)

Svensk välfärd behöver en välfungerande digital infrastruktur för att möjliggöra en säker, effektiv och sammanhållen digital samhällsservice i hela landet. SKR föreslår att en Sverigeförhandling om välfärdens digitala infrastruktur mellan staten och huvudmännen i syfte att etablera en långsiktig samfinansiering av nödvändiga investeringar för samhällets digitala omställning. Det behövs en samsyn mellan regeringen och huvudmännen om hur satsningar i olika välfärdsområden prioriteras, i vilken takt olika initiativ ska realiseras och skalas, och hur en modell för samfinansiering ska se ut.

Ett annat av SKR:s huvuduppdrag är att vara en nationell mötesplats. Regionerna har under lång tid haft etablerade samverkansformer där alla träffas regelbundet. Men eftersom kommuner är så många fler träffas oftast bara ett fåtal. Genom arenan för utveckling i en digital tid vill vi – SKR, Inera och Kommentus - utmana den traditionella synen på nätverk och undersöka om det är möjligt att föra dialog och medskapa med alla kommuner genom olika digitala verktyg. Innan jul träffade vi 130 kommuner för att diskutera just det, hur vi kraftsamlar bäst tillsammans.

Vi fick många kloka inspel och tankar med oss hem och nu pågår arbetet med att ta fram konkreta förslag på hur vi ska samskapa på bästa sätt. Några frågor vi kikar på är;

  • Kan vi genomföra remisskonferenser på ett smidigare sätt som engagerar?
  • Hur kan vi bättre dela målgruppsanpassad information?
  • Kan vi genom arenan enklare skapa tillfälliga arbetsgrupper med hugade kommuner som vill vara med och bidra till exempelvis de regeringsuppdrag vi är involverade i?
  • Kan vi tillsammans inventera och få fram lösningsförslag för de lagrum och regelverk som hindrar utveckling i en digital tid?

Det bästa jag vet är att träffa er medlemmar. Att på djupet få resonera
om möjligheter och utmaningar direkt med er som driver utvecklingen är så otroligt givande. Förra veckan hade jag förmånen att gästa Lycksele kommun på deras framtidsdag – digitalt på distans, men med stor närvaro. Lycksele har etablerat och använder en rad digitala tjänster i sina verksamheter, och man har kommit inspirerande långt i sin omställning och utveckling. Jag berättade bland annat om de tjugotalet tjänster från Inera som kommuner redan använder idag. Jag berättade också om Kommentus ramavtal som finns till stöd för kommuner och regioners omställning i en digital tid.

Kommunernas användning av Ineras tjänster

Kommentus ramavtal

SKR, Inera och Kommentus samarbetar tätt för att på bästa sätt erbjuda stöd till er. Tillsammans når vi längre. Med aktivt medskapande är allt möjligt.

Jenny Birkestad

Informationsansvarig

  • Jenny Birkestad
    Avdelningschef

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!