Publicerad: 17 december 2019

Krönika: Ett år i rätt riktning

Året går mot sitt slut och vi stänger snart böckerna för 2019. Det mesta av all fantastisk utveckling sker ute i kommuner och regioner. Det är där välfärden levereras och utvecklas. Så många hjältar, så mycket mod och så mycket värde som levereras till invånare och företag varje dag.

Även om den mesta av välfärdsleveransen och utvecklingen av densamma sker lokalt så utmanar digitaliseringen oss genom att ställa krav på gemensamma byggblock, standardisering, nya förmågor och inte minst en möjliggörande lagstiftning. Det är områden där vi behöver kraftsamla tillsammans för att bli bäst i världen på att leverera välfärd i en digital tid.

Under 2019 har SKR, tillsammans med Inera och Kommentus, fokuserat på ett antal områden för att kratta manegen och etablera grundläggande förutsättningar för kommuners och regioners fortsatta omställning i en digital tid, bland annat:

Riktning för utveckling i en digital tid

Strategin antogs av styrelsen i juni och ger gemensam riktning och tydliga mål i arbetet mot en smartare välfärd. Strategin ger oss riktning och kraftsamling kring de grundläggande förutsättningar som måste vara på plats för att bidra till de verksamhetsnära målen och fullt ut ta tillvara digitaliseringens möjligheter.

Arena för kommunernas utveckling i en digital tid

Under slutet av 2018 började vi utforska frågan: - Varför bjuder vi bara in några kommuner till våra nätverk? I nådens år 2019 torde det vara möjligt att föra en medskapande dialog med alla. Sagt och gjort. Under hösten 2019 har vi träffat inte mindre än 130 kommuner för att sätta inriktning och arbetsformer för en arena för alla kommuner. Det har varit så otroligt inspirerande att forma nya arbetssätt tillsammans!

Automatiserade beslut

En ändring i kommunallagen är nödvändig för att göra det tydligt att automatiserat beslutsfattande kan användas som en bland andra beslutsformer även för kommuner och regioner. I en skrivelse till regeringen lyfte vi fram vilka ändringar som krävs för att möjliggöra en accelererad utveckling.

Användning av molntjänster

SKR:s styrelse har gjort ett tydligt ställningstagande som vägleder oss i fortsatt arbete. Vi har publicerat tre vägledningar och erbjuder kurser och seminarier till stöd för kommuner och regioners riskbaserade arbetssätt.

Informationshantering och basdata

SKR har deltagit aktivt i regeringsuppdragen för att säkerställa att kommuner och regioners behov och perspektiv tas tillvara i de nationella initiativen.

Säker digital kommunikation

Nu tar vi ett steg till på vägen för att skrota faxen. Idag sker informationsutbytet per brev, telefon, e-post eller fax. Det tar tid och många känner osäkerhet över om informationen hanteras på ett korrekt och säkert sätt. En säker, digital kommunikation skulle underlätta på många sätt. Tillsammans med flera kommuner, regioner och myndigheter arbetar vi för en säker digital kommunikation. I dagarna har Inera skickat ut en avsiktsförklaring till kommunerna för fortsättningen av projektet Säker Digital Kommunikation (SDK). Vi hoppas så klart att alla hänger på!

Nationell digital infrastruktur

Vid SKR:s kongress i november stod det klart - Vi vill att staten inleder en Sverigeförhandling med huvudmännen om välfärdens digitala infrastruktur i syfte att etablera en långsiktig samfinansiering av nödvändiga investeringar för samhällets digitala omställning. Veckorna efter fattade regeringen beslut om att etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte. Det välkomnar vi så klart och ser fram emot det gemensamma arbetet under 2020 och 2021.

Under hösten har vi så klart också planerat inför 2020. Förutom att uthålligt arbeta för att få redan påbörjade skeenden i mål kommer vi ha starkt fokus på seminarier, kurser och konferenser för att bidra till utvecklingen av kommuners och regioners förmågor inom de områden som krävs för omställning i en digital tid.

Håll utkik i vår kurs- och konferenskalender

Jag tycker att det är en oerhört spännande tid att leva och verka i. Jag ser det som en förmån och känner stor ödmjukhet i att medskapa tillsammans med er i omvälvande utveckling, till nytta för både samhälle, kommuner, regioner och invånare – tillsammans i en digital tid.

God jul och gott nytt år!

Jenny Birkestad

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!