Publicerad: 22 oktober 2018

Krönika: Den som är stark måste också vara snäll

Viljan att samarbeta kring sektorns förändring är stor bland våra medlemmar.

Foto Anna Gillquist

Skellefteå och Helsingborg är exempel där större kommuner tar rollen som färdledare och lokomotiv. Med driv och engagemang tar de större lead i den digitala transformationen i sin region. Ett engagemang och ansvarstagande som skapar förutsättningar och möjlighet för mindre kommuner att haka på och bidra med sina perspektiv och sin kompetens.

Om det var Pippi eller Bamse som står bakom uttrycket ”Den som är stark måste också vara snäll” därom tvista de lärde. Men innebörden tycker jag speglar den anda som finns runt om i Sverige.

Att leda och styra komplexa adaptiva system handlar också om att hantera den ökande graden av oförutsägbarhet. Det ställer nya krav på oss som ledare men också nya krav på nationell styrning och ledning.

Det finns alltså inte ett nav för digitalisering i Sverige. Det finns många! Att leda i komplexitet kräver en förståelse och ödmjukhet för det ekosystem vi verkar i. Vi som arbetar nationellt fokuserar på att sänka trösklarna, kratta manegen och skapa allra bästa förutsättningar för dem som gör jobbet för de som står för värdeskapande. Det är hos våra medlemmar välfärden levereras och utvecklas och det är i kommuner, landsting och regioner som det dagliga mötet med invånarna sker, det är där det händer på riktigt.

Jenny Birkestad
Chef, SKL:s avdelning för digitalisering

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!