Publicerad: 18 oktober 2019

Krönika: Balansera effektivitet och innovation för en smartare välfärd

Igår släppte SKL årets andra ekonomirapport. Den ger en sammanfattning av sektorns ekonomi och förväntade utmaningar och konsekvenser av statliga satsningar och reformer för kommuner och regioner.

Ekonomirapporten används som utgångspunkt för regioners och kommuners eget budgetarbete. Rapporten visar att många kommuner och regioner upplever och ser framför sig ett kärvare ekonomiskt läge, samtidigt som tecken syns på en avmattad konjunktur.

Nu när vi går in i kärvare tider är det lätt att bara hänfalla till besparingar och effektiviseringar. Det är vår hemmaarena och vi gör det ofta riktigt bra. Men för att ta tillvara digitaliseringens fulla potential måste vi stärka våra organisationers innovationsförmåga. För att uppnå de produktivitetsökningar vi så väl behöver måste vi våga och vilja hitta nya sätt att leverera välfärd. I en allt mer snabbföränderlig värld där framväxande teknologier påverkar alla aspekter av samhället; behov, risker, möjligheter och invånarnas förväntningar på välfärdsleveransen. För att lyckas måste vi utveckla vårt ledarskap i en digital tid och stärka kommuners och regioners förmåga att balansera effektivitet och innovation.

Det är viktigt att utgå från utmaningar och behov i verksamheten och fokusera arbetet på hur nya arbetssätt och innovationer kan skapa bättre förutsättningar. Bra vägar är till exempel att sätta tydliga mål med innovationsarbetet – att leverera mer välfärd för mindre pengar med färre anställda – och att skala upp lyckade piloter för att hämta hem effekter och realisera nytta.

Det finns också en betydande potential i att öka spridningen och återanvändningen av innovation hos kommuner och regioner. Vi har redan Dela Digitalt som en unik plats för att dela kunskap och lärdomar.

Arena för utveckling i en digital tid

Nu vill vi ta kommunernas gemensamma förnyelsekraft till nästa nivå. För att lyckas med utveckling i en digital tid samlas vi – SKL, Inera och Kommentus tillsammans med alla kommuner kring riktning och vägval, i den nya arenan Utveckling i en digital tid. Istället för att föra dialog med bara några kommuner som i traditionella nätverk vill vi nå alla. Kommunchefer har sedan tidigare utsett 24 representanter i Ineras kommunala programråd, en per län. Framåt vill SKL, Inera och Kommentus verka för att vi gemensamt hämtar kraft och använder programrådets kompetens och koordinerande kraft i relation till den nya arenan.

För att klargöra mer i detalj hur den nya arenan ska utformas och vilka frågor vi ska ha på agendan bjuder SKL, Inera och Kommentus in till dialog på tre platser i Sverige under hösten. Vi kommer också föra samtal med kommunala programrådets representanter.

Välkommen att delta i arenan för att växla upp vår gemensamma förnyelsekraft. Tillsammans vässar vi välfärden!

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Jenny Birkestad
    Avdelningschef

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!