Publicerad: 16 mars 2017

Nyhet

Välkommet förslag till samlat ansvar för digitalisering

SKL välkomnar förslaget med samlat ansvar för digitalisering av offentlig sektor, som lagts fram av regeringens utredare.
- Kraftsamling behövs för att öka takten, säger Per Mosseby vid SKL.

Förslaget lämnades den 15 mars av utredaren Hans-Eric Holmqvist. Ett led i den bredare utredningen om nationella digitala tjänster är att föreslå en befintlig myndighet för ett samlat ansvar för digitaliseringen av offentlig sektor.

I delbetänkandet digitalforvaltning.nu bedöms Ekonomistyrningsverket vara den mest lämpade myndigheten för uppdraget. Ett alternativ, skriver utredaren, kan vara att E-legitimationsnämnden utvecklas till att omfatta hela det samlade ansvaret.

- Utredningens förslag med ett samlat ansvar mycket välkommet. Det är en fråga vi från SKL har drivit aktivt, därför att vi ser en stor nytta med en nationell instans som kan främja och driva digitaliseringens utveckling i offentlig sektor.

- Det finns för- och nackdelar med båda de föreslagna myndigheterna. Det viktiga är att arbetet kan komma igång snabbt, säger Per Mosseby, chef för avdelningen för digitalisering vid SKL.

Sverige har de senaste åren halkat bakåt i EU-kommissionens ranking över ländernas digitala utveckling. Orsaken är till stor del att utvecklingen inom offentlig sektor går långsamt. Listan toppas av Danmark.

- Danmark inrättade för några år sedan en särskild Digitaliseringsstyrelse, som just har uppdraget att främja och stötta, och det har gett resultat. Vi ser ett motsvarande behov i Sverige, för att vi ska kunna ta större och snabbare kliv framåt, säger Per Mosseby.

I delbetänkandet föreslås att det samlade ansvaret ska gälla från den 1 juli 2018. Uppdraget definieras bland annat som att ”stödja statliga myndigheters och kommuners digitala utveckling och genomförandet av nationella digitala tjänster”. Utredaren trycker också på behovet av samverkan och föreslår att ett digitaliseringssamverkansråd inrättas, med uppgift att stödja samverkan mellan olika aktörer.

Fakta

· Utredningsuppdraget gavs den 19 maj 2016, och handlar om effektiv styrning av utveckling, införande och förvaltning av nationella digitala tjänster.

· Utredningens slutbetänkande ska läggas fram senast den 31 oktober 2017.

· Den 24 november 2016 beslutade regeringen om ett tilläggsuppdrag till utredningen, att ”analysera hur digitaliseringen i den offentliga sektorn kan stärkas genom att, inom ramen för den befintliga myndighetsstrukturen, samla ansvaret för dessa frågor till en myndighet” samt att lämna förslag till nödvändiga författningsändringar och övriga åtgärder som krävs för att en myndighet så snart som möjligt ska kunna ges den aktuella uppgiften.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!