Publicerad: 15 april 2016

Nyhet

Sverige behöver bli bättre på att använda och göra data tillgänglig

SKL vill att regeringen tar initiativ för att öka tillgängligheten till och användningen av öppna data och samhällets grunddata. Detta är viktigt för demokratin, tillväxten och effektiviteten. SKL kommer själva att bjuda in till en arbetsgrupp kring öppna data.

I dagens samhälle är tillgången till rätt och riktig information vid rätt tillfälle allt viktigare. Den offentliga sektorn producerar och samlar in en mängd data. Genom att göra offentlig data tillgänglig och möjlig att återanvända av andra myndigheter, medborgare och företag främjas demokratin, tillväxten och effektiviteten. Nya digitala tjänster kan byggas på denna information och erbjudas vidare.

– Sverige och svensk offentlig förvaltning nyttjar inte fullt ut den potential som finns med öppna data och datadriven innovation, och Sverige ligger även efter internationellt inom området. Därför vänder vi oss nu till regeringen och efterlyser ett antal initiativ för att öka takten, säger Åsa Zetterberg, sektionschef vid SKL:s avdelning för digitalisering.

SKL efterlyser att regeringen, i likhet med många andra länder, pekar ut en nationell aktör med ansvar för främjande, utveckling och förvaltning av öppna data. Dessutom vill SKL se olika åtgärder för en ökad tillgång till och fritt utbyte av samhällets grunddata mellan offentliga myndigheter. SKL vill också ha ett klarläggande av vilken information som ska utgöra samhällets grunddata.

SKL bjuder in till arbetsgrupp kring öppna data

Samtidigt välkomnar SKL en närmare samverkan mellan regeringen och statliga myndigheter kring öppna data, och kommer på eget initiativ att bjuda in olika nyckelaktörer till en arbetsgrupp.

I SKL:s politiskt fastslagna inriktningsdokument för mandatperioden finns frågan om transparens och öppen information med, liksom frågan om samhällets grunddata.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!