Publicerad: 16 mars 2020

Nyhet

Stort behov av e-legitimation i tjänsten, visar en ny rapport

Mängden e-tjänster som kräver e-legitimation växer ständigt i kommuner och regioner. Hanteringen av digital identitet är verksamhetskritisk för omfattande delar av offentlig förvaltning. E-legitimation är också en viktig förutsättning för fortsatt utveckling av digital service. 

Det saknas idag fungerande sätt att hantera e-legitimation i tjänsten, vilket innebär att alltfler medarbetare i välfärden får använda sina personligt utfärdade e-legitimationer, med personnummer som identitetsbärare.

SKR anser att alla invånare enkelt och tryggt ska kunna e-legitimera sig för att nyttja digitala välfärdstjänster och att all offentligt anställd personal ska kunna legitimera sig och verifiera sin roll och organisationstillhörighet digitalt. Detta är avgörande för utvecklingen av välfärden i en digital tid och för möjligheten att effektivisera offentlig sektor med stöd av digitalisering.

SKRs bild av nuläget i kommuner och regioner är att det, trots att arbetet med digital identifiering pågått under många år, fortfarande saknas heltäckande, kostnadseffektiva och säkra förutsättningar för kommuner och regioner att säkerställa både invånares och medarbetares identiteter vid användningen av digitala tjänster.

För få en uppdaterad bild av behoven genomförde SKR 2019 en enkätundersökning med fokus på kommuner och regioners behov inom området. Enkäten genomfördes tillsammans med myndigheten för Digital förvaltning och Regeringskansliets Infrastrukturdepartement, som ställde samma frågor till myndigheterna.

Kommuner och regioner svarar i enkäten att man har ett stort behov av att utbyta information med varandra och andra myndigheter och i takt med att fler processer digitaliseras behövs fungerande och säkert sätt att kunna identifiera medarbetare i tjänsten både inom och över organisationsgränser. Samma sak gäller för e-underskrifter som också behöver kunna knytas till en juridisk organisation.

- Anställda inom kommuner och regioner hanterar information och verksamhet som potentiellt skulle kunna utsätta dem själva för risk. För den personliga integriteten är det därför nödvändigt att behörigheten kopplas till en tjänsteidentitet och inte till personnummer, samt tydliggör anknytningen till organisationen, säger Lotta Nordström, sektionschef för it-säkerhet på SKR.

SKR gjorde 2019 ett ställningstagande om e-legitimation i tjänsten och e-legitimation till alla - utan exkludering. Enkätens resultat stärker bilden av behovet av nationella insatser och lösningar inom båda dessa områden. E-legitimering i tjänsten är ett stort problem, framförallt i samband med behov att logga in i andra myndigheters tjänster. Idag görs det nästan
uteslutande genom att myndigheter begär att handläggare använder sitt personligt utfärdade BankID, med personnummer används som identitetsbegrepp.

I syfte att stödja visionen om en digital marknad inom EU och EES-länderna har EU beslutat om en förordning gällande elektronisk identitet och betrodda tjänster, och sedan 29 september 2018 ska offentliga e-tjänster även tillåta inloggning med utländska e-legitimationer.

- SKR anser att staten ska ta ett övergripande ansvar för att en lösning finns för digital identitetshantering med tillräcklig säkerhet och som säkerställer individens trygghet. Den lösning som tas fram ska vara till för alla, säger Lotta Nordström.

Läs rapporten om e-legitimationer

Läs mer

Informationsansvarig

  • Lotta Nordström
    Sektionschef

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!