Publicerad: 28 november 2018

Stödmaterial till införandet av obligatorisk e-fakturering

I somras antog riksdagen en lag som innebär att det blir obligatoriskt för kommuner, landsting, regioner, kommunala bolag och myndigheter att ta emot elektroniska fakturor. Leverantörer till dessa ska skicka e-fakturor.

Lagen omfattar alla inköp som görs från den 1 april 2019 och för upphandlingar som påbörjas från 1 april 2019. SKL har samlat stödmaterial inför att lagen träder i kraft.

Stödmaterial för obligatorisk e-fakturering

Kort om lagen

Lagen omfattar fakturor som leverantörer utfärdar till upphandlande myndigheter och enheter, det vill säga att lagen omfattar alla köp som baseras på upphandlingslagarna (LOU, LUF, LUFS, LUK). Det innebär att lagen omfattar upphandlingar, oavsett belopp, och även direktupphandlingar. Kravet på e-fakturering omfattar därför alla fakturor som en leverantör utfärdar till upphandlande myndigheter och enheter, oavsett hur upphandlingen har gått till. Även köp över disk omfattas om det genererar faktura.

Kontant betalning eller kortbetalning i butik som genererar kvitto omfattas dock inte. Det finns undantag från e-fakturering och de är när ett användande av elektronisk faktura skulle innebära risk för röjande av uppgifter som omfattas av sekretess eller risk för skada i övrigt för säkerhetskänslig verksamhet. PDF-fakturor anses inte vara en elektronisk faktura.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot